RECICLOS al costat de la gent gran

Els envasos de plàstic són residus amb els quals ens enfrontem cada dia. És molt important ser conscient de quina situació es troba avui en dia el medi ambient i la necessitat tan important que té reciclar els residus que generem. Fer-ho bé ens beneficia a tots! Reciclar redueix la contaminació, contribueix a l’estalvi energètic,…